СТАТУТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТАТУТ ТЕХНІКУМУ

НАКАЗ про заходи запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції СОVID-19

Про внесення змін до наказу директора від 12.03.2020 р. №5 (зі змінами)

Про внесення змін до наказу директора від 12.03.2020 р. №5 (зі змінами)

Про внесення змін до наказу №05

НАКАЗ про затвердження складу голів екзаменаційних комісій

НАКАЗ про внесення змін до графіка навчального процесу 2019/2020 н.р.

НАКАЗ про затвердження тимчасового порядку організації контролю знань у ІІ семестрі 2019/2020 н.р.

НАКАЗ про затвердження складу екзаменаційних комісій

Тимчасовий порядок організації і проведення в дистанційному режимі екзаменаційної сесії та атестації здобувачів освіти у ДДТЕІТ

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

АТЕСТАЦІЯ. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗОП

АКРЕДИТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ БЖД ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ДДТЕІТ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ДУАЛЬНА ОСВІТА У ДДТЕІТ

ВИБОРИ ДИРЕКТОРА 2016

ВИБОРИ ДИРЕКТОРА 2021

НАГЛЯДОВА РАДА

ПЕДАГОГІЧНА РАДА

МЕТОДИЧНА РОБОТА

АТЕСТАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

ПOЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДДТЕІТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ДДТЕІТ

ПРОТОКОЛ ПЕДРАДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ

РІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ОПП "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"

ОПП "ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ"

ОПП "ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ НА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ"

ОПП БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД"

ОПП "МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ТА ЕНЕРГОСИСТЕМ"

ОПП "МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ"

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ