МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТЕХНІКУМУТехнікум розташований на території площею 4,2 г на березі річки Дніпро.
Загальна площа складає 18 950 кв.м.

Навчально-виховний процес проводиться
в навчальних кабінетах і лабораторіях, які розташовані:
- навчальний корпус площею 3 430 кв.м.;
- навчально-лабораторний корпус – 2 800 кв.м.;
- навчально-адміністративний корпус – 1 800 кв.м.,

крім того технікум має:
- гуртожиток на 420 місць;
- навчально-виробничі майстерні площею 2 400 кв.м.;
- суспільно-побутовий комплекс: (їдальня на 180 місць, 2 спортивні зали площею 540 та 80 кв.м. з роздягальнями, актова зала, кабінет психолога, навчальна лабораторія, службові приміщення, кабінети соціального педагога та керівника фізичного виховання).
Навчальні кабінети та лабораторії оснащені відповідним лабораторно-практичним обладнанням, необхідними установками, механізмами, ТЗН тощо.

Навчальні, службові та санітарно-технічні приміщення, приміщення їдальні,
гуртожитку, спортивні зали, комп'ютерні класи, усі будівлі та споруди технікуму відповідають встановленим санітарним нормам.
Кабінет психологічного розвантаження