КОМІСІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

Тег table


Голова комісії

Боюн Неоніла Олександрівна

Викладач; спеціаліст другої категорії. Фахівець в галузі інформаційних технологій, інженер з комп’ютерних систем. В 2013 році закінчила ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Bикладач дисциплін:
Організація баз даних; Надійність, діагностика та експлуатація; Операційні системи; Комп`ютерна логіка; Інформатика і комп`ютерна техніка; Операційні системи; Програмування.


Литовченко Артем Анатолійович

Викладач; спеціаліст другої категорії; інженер-системотехнік; спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. В 2007 році закінчив Дніпропетровський національний університет.
Bикладач дисциплін:
Комп`ютерні системи та мережі; Периферійні пристрої; Інформатика (основи інформатики); Основи комп`ютерних технологій; Електрорадіо-вимірювання; Основи комп`ютерно-інтегрованного управління.
Савченко Леонід Миколайович

Спеціаліст. Фахівець в галузі інформаційних технологій, інженер з комп’ютерних систем. В 2014 році закінчив ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Завідувач навчальною лабораторією


Солнушко Віталій Олексійович

Викладач; спеціаліст першої категорії; радіофізик. В 1982 році закінчив Дніпропетровський державний університет.
Bикладач дисциплін:
Архітектура комп`ютерів; Електроніка та мікросхемотехніка; Комп`ютерна електроніка.


Коновалова Світлана Сергіївна

Викладач; спеціаліст вищої категорії. Інженер-електрик. В 1965 році закінчила Ленінградський інститут кіноінженерів
Bикладач дисциплін:
Основи електронної та мікропроцесорної техніки; Комп`ютерна електроніка; Електрорадіовимірювання; Електроніка та мікросхемотехніка.


Сільвестрова Марина Олександрівна

Викладач; спеціаліст другої категорії. Інженер з комп’ютерних систем. В 2013 році закінчила ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».
Bикладач дисциплін:
Периферійні пристрої; Технології (вступ до спеціальності); Інформатика (основи інформатики); Комп`ютерні системи та мережі; Основи комп`ютерних технологій; інформатика та КТ; надійність, діагностика та експлуатація комп`ютерних систем і мереж.


Аксьонова Олена Сергіївна

Викладач; магістр з документознавства та інформаційної діяльності; бакалавр-технолог; інженер-дослідник; інженер-технолог хімічних технологій. В 2014 році закінчила ДВНЗ «Український державний хімікотехнологічний університет»; в 2018 році закінчила ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
Bикладач дисциплін:
Радіаційні випромінювання та дизометричні вимірювання.


ПРЕДМЕТНІ (ЦИКЛОВІ) КОМІСІЇ